1.2. Większość imigrantów to młodzi mężczyźni.

1.2. Większość imigrantów to młodzi mężczyźni.