1. Zw+éoki pomordowanych mieszka+äc+-w wsi Lipniki w powiecie Kostopolskim na Wolyniu – 1943 r

1. Zw+éoki pomordowanych mieszka+äc+-w wsi Lipniki w powiecie Kostopolskim na Wolyniu - 1943 r