Numer 3/2014 już w sprzedaży!

Na półki sklepowe trafił właśnie trzeci w tym roku numer kwartalnika społeczno-politycznego „Polski Szaniec”. Na pierwszych stronach poddajemy krytyce zachowanie „polskich” pseudoelit politycznych oraz poruszamy problematykę, uwarunkowanego historycznie, rosyjskiego imperializmu. W kontekście głośnej rebelii na wschodzie Ukrainy, która ma swoją analogię także w Polsce, w postaci Ruchu Autonomii Śląska, rozważamy nad zagadnieniami separatyzmu i autonomii. Następnie przenosimy się do skutej lodem Grenlandii, która jako jedyny kraj w historii opuściła Unię Europejską. W kolejnym dziale znajdą Państwo fragment publicystyki politycznej wybitnego publicysty narodowo-demokratycznego Zdzisława Dębickiego, w którym podnosi On kwestię pracy narodowej, jako wykładnika cywilizacyjnej i kulturalnej wartości. Nie zabraknie także artykułu traktującego o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, autorstwa Wojciecha ego, który nieprzerwanie od ponad 20 lat prowadzi własną firmę. Natomiast w dziale historycznym poruszamy m.in. kwestię politycznego znaczenia dla Polski Powstania Warszawskiego oraz przypominamy o bohaterskiej obronie Grodna przed Sowietami w 1939 r. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką całego numeru, znajdującą się poniżej.

Pismo można nabyć w salonach prasowych „Empik” i „Ruch” oraz za pośrednictwem naszej redakcji – w tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected] lub telefoniczny na numer .

 

SPIS TREŚCI

Wojciech , Nędza polskiej polityki…………………………………………..2

Rafał Żak, Gdzie Rzym, gdzie Krym?…………………………………………………….3

Przemysław Piejdak, Separatyzm czy autonomia?…………………………………6

Maciej Urbański, Platformiane „rządy”………………………………………………..8

Przemysław Piejdak, Intelektualny sowietyzm „elit” III RP……………………..9

Robert , Grenlandii droga do suwerenności……………………………11

Zdzisław Dębicki, O pracy narodowej………………………………………………….15

Wojciech , Słów kilka o działalności gospodarczej……………………..17

Jarosław Gryń, Najwyższa ofiara………………………………………………………..20

Benedykt Rutkowski, Dumne dni Grodna (20-22 września 1939)………………22

Rafał Żak, IV rozbiór Polski…………………………………………………………………26

Eugeniusz Kościesza, Sowieckie „wyzwolenie”……………………………………….28

Jarosław Gryń, Z działalności Ruchu…………………………………………………….30