„Polski Szaniec” numer 3-4/2018 już w sprzedaży!

„Polski Szaniec” 3-4/2018 ukazał się w sprzedaży. Tematem przewodnim najnowszego wydania naszego czasopisma jest 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zagadnienie to omawiamy w kontekście historycznym, jak również w aspekcie wyzwań, które stoją przed żyjącymi obecnie pokoleniami patriotów.

Droga do niepodległości

Zbudowanie programu polityki polskiej nie przyszło od razu. Był to wynik studiów nad Polską, nad państwami rozbiorczymi i nad współczesną polityką międzynarodową, pracy myśli w ciągu lat szeregu. Ta praca była prowadzona nieprzypadkowo, nie dorywczo, ale planowo, z wyraźnym, od początku postawionym celem zorganizowania polityki nie miejscowej, nie dzielnicowej, ale mającej za przedmiot całą Polskę

Zdegradować prezydenta!

W dniu 6 marca 2018 roku, gdy Sejm uchwalił tzw. ustawę degradacyjną, co prawa strona sali przyjęła gromkimi brawami i okrzykami – „Precz z komuną!”, nikt nie mógł przeczuwać, jaki będzie finał tej inicjatywy, która miała posłużyć do „oczyszczenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sferze symbolicznej” oraz do przywrócenia „właściwego miejsca najwyższym wartościom, wywodzącym się z polskiej tradycji rycerskiej i wojskowej”.