O Nas

„Polski Szaniec” to pismo społeczno-polityczne wydawane przez Ligę Obrony Suwerenności. Tematyka pisma obejmuje zarówno wybrane zagadnienia z historii Polski i ideologii narodowej, jak również sprawy dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie. Ponadto w każdym numerze znajduje się kronika działalności bieżącej naszego Ruchu.

„Polski Szaniec” to gwarancja rzetelności, prawdy i wysokiej jakości.

„Polski Szaniec” w obecnej edycji ukazuje się co kwartał, nieprzerwanie od grudnia 2008 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności – Wojciech .